Menu Zamknij

Karolina Malicka

psycholog, trener, trener TUS

Katarzyna Dąbrowska

pedagog, psychoterapeuta 

Agata Minkisiewicz

psycholog, psychoterapeuta

Dorota Bielawska

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, trener TUS

Beata Rokita

doradca zawodowy

Z wykształcenia jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną, trenerem TUS oraz trenerką/szkoleniowcem. Ukończyłam roczną szkołę trenerów uzyskując kwalifikacje trenerskie na V poziomie Europejskich Ram Kwalifikacji EQF. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam w Szkole i przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną Fundacji Mozaika w Częstochowie, Autorskiej Szkole Podstawowej Fundacji Mozaika, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Agathum” oraz Centrum Psychoterapii Arcana. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej. Na co dzień prowadzę zajęcia terapeutyczne z zakresu kształtowania prawidłowych postaw, rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego dla dzieci i młodzieży. Prowadzę również grupowe treningi wzmacniające kompetencje emocjonalno – społeczne w ramach zajęć TUS. W szczególności w sferze moich zainteresowań jest szeroko pojęty rozwój osobisty. Jako trener z wielką radością i zamiłowaniem prowadzę warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne dla każdej grupy wiekowej. Jestem osobą, która potrafi uważnie słuchać i poddawać wnikliwej analizie swoje spostrzeżenia. W przyszłości planuję stale się rozwijać oraz ukończyć specjalizację z zakresu psychoterapii. Prywatnie jestem miłośniczką podróży i motoryzacji.


Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym. Studiowałam w Krakowskim Centrum Psychodymicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz szkołach podstawowych. Pracuję również w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Specjalizuję się w pracy z nastolatkami, dziećmi w wieku szkolnym, ale również z osobami dorosłymi w kryzysie.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą dorosłych, dzieci i młodzieży w trakcie certyfikacji. 
Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, gdzie studiowałam psychologię realizując dwie specjalności: kliniczną i społeczną. Następnie swoje kwalifikacje poszerzyłam kształcąc się w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyłam 4-letnie studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Rzeszowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną, jak specjalny ośrodek wychowawczy, szkoły podstawowe, szkoła specjalna, centra integracji społecznej, dzienny oddział psychiatryczny, punkt konsultacyjny, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży, dorosłych, projekty unijne, prowadząc konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną i grupową,  warsztaty, zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne. Obecnie pracuję również w szpitalu neuropsychiatrycznym jako psychoterapeuta. 
W pracy terapeutycznej zajmuję się m.in. problemami emocjonalnymi, głównie zaburzeniami internalizacyjnymi, jak zaburzenia lękowe i depresyjne, zaburzeniami adaptacyjnymi a także z zaburzeniami osobowości. Pomagam też osobom w sytuacjach kryzysowych, doświadczających stresu pourazowego, osobom z problemami w relacjach rodzinnych i społecznych i trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym. 
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikację poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach dotyczących psychoterapii poznawczo-behawioralnej, diagnostyki psychologicznej i psychiatrii. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Jestem pedagogiem społecznym i specjalnym w zakresie wspomagania rozwoju osób w spektrum autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej. Jestem również terapeutką w zakresie terapii pedagogicznej, arteterapii, stymulacji sensorycznej Delacato a także terapii ręki i zaburzeń małej motoryki, trenerką TUS oraz specjalistką wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracu​ję z : - dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, które wykazują objawy utrudniające im funkcjonowanie w zakresie społeczno - emocjonalnym i komunikacyjnym a także poznawczym i edukacyjnym. - osobami dorosłymi prowadząc warsztaty rozwojowe, psychoedukacyjne i arteterapeutyczne. W Centrum Psychoterapii Arcana prowadzę terapię pedagogiczną, terapię dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, terapię ręki z elementami arteterapii, trening TUS oraz warsztaty rozwojowo-arteterapeutyczne dla kobiet.

Jestem doradcą zawodowym posiadającym uprawnienia pedagogiczne wymagane do pracy z dziećmi i młodzieżą. Oferuję diagnozę predyspozycji zawodowych, pomagam w wyborze szkoły i kursów oraz ścieżki edukacyjno - zawodowej zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym, a także w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (Curriculum Vitae, List motywacyjny) potrzebnych do poszukiwania pracy.