Menu Zamknij

Usługi ​pedagogiczne

Terapia pedagogiczna

Zajęcia indywidualne polegające na usprawnianiu specyficznych problemów edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Podczas zajęć pracujemy metodami korekcyjno-kompensacyjnymi w celu zminimalizowania trudności wynikających z problemów wynikających z funkcjonowania neuronalnego (lateralizacyjnych, sensorycznych) objawiających się m.in. dysleksją, dysgrafią, problemami z koncentracją uwagi, pamięcią i skupieniem, myśleniem abstrakcyjnym, koordynacją wzrokowo – ruchową, nadpobudliwością ruchową i innymi specyficznymi problemami funkcjonalnymi związanymi z neurorozwojem.

Terapia ręki z elementami arteterapii

Zajęcia przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Terapia zdolności funkcjonalnych ręki jest procesem usprawniania tego narządu. Udział w zajęciach terapeutycznych zaleca się między innymi w związku z problemami edukacyjnymi objawiającymi się np. dysgrafią czy przebytego urazu utrudniającego sprawność narządu ręki.

Terapia dzieci w spektrum autyzmu

Na zajęciach wspierających wszechstronny rozwój dziecka w spektrum autyzmu kładziemy szczególny nacisk na usprawnianie w obszarze triady: komunikacja, kompetencje społeczno-emocjonalne i elastyczne myślenie. Podczas zajęć rozwijamy umiejętności komunikowania się, umiejętności wchodzenia w relacje i zarządzania emocjami oraz umiejętności elastyczności poznawczej poprzez trening kreatywnego myślenia i ćwiczenia z zakresu teorii umysłu.

Terapia logopedyczna

To oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się jak: praca nad zaburzeniami mowy, uczenie się mowy po jej utracie, niwelowanie opóźnień rozwoju mowy lub uczenie się jej jeśli się nie rozwinęła, usunięcie przyczyn i skutków związanych z trudnościami psychologiczno-pedagogicznymi, które łączą się z zaburzeniami mowy.

Doradztwo zawodowe

To proces, w którym doradca zawodowy wspiera klienta w odnalezieniu drogi edukacyjnej lub zawodowej, wspólnie poszukują właściwie wybranego kierunku w związku z predyspozycjami, oczekiwaniami i potrzebami osoby dokonującej wyborów edukacyjno-zawodowych.