Menu Zamknij

Zajęcia grupowe

Warsztaty Rozwojowe

Są to zajęcia organizowane w formie cyklicznej bądź jednorazowej poświęconej tematyce szeroko pojętego rozwoju osobistego. Warsztaty rozwojowe poświęcone są idei poszerzania wiedzy o sobie i innych oraz wprowadzania zmiany w sobie i najbliższym otoczeniu. Pomagają one w rozpoczęciu „drogi” każdego z uczestników do głębokiej relacji z samym sobą, samoświadomości siebie oraz rozpoznania schematów, w jaki sposób nawiązujemy relację w społeczeństwie. Udział w takich warsztatach wspiera osiąganie równowagi, akceptacji siebie i własnych kompetencji miękkich. Zakres i możliwości warsztatów są niezliczone, ile ludzi, ile relacji tyle obszarów do zgłębiania samoświadomości człowieka. Proponowane przez nas zajęcia warsztatowe kierowane są zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych w każdym wieku.
TRENING RELAKSACYJNY Z ELEMENTAMI MINDFULNESS - ZAJĘCIA ROZWOJOWE OBNIŻAJĄCE NAPIĘCIE EMOCJONALNE I WYCISZAJĄCE
Czwartki 19.00-20.30
Zapisy pod numerem 500 775 578

Zajęcia rozwojowo-arteterapeutyczne dla kobiet

Zajęcia warsztatowe, podczas których korzystając z różnorodnych metod twórczych będziemy zagłębiać się w tematy związane z naszymi emocjami I rozwojem. W twórczy sposób pochylimy się nad naszym stylem wchodzenia w relacje, sposobem postrzegania własnej osoby, naszym potencjałem I talentami, kryzysami i lękami, a wszystko po to by lepiej poznać nasze wewnętrzne zasoby i te miejsca w nas, które wymagają szczególnej troski i zaopiekowania się nimi.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci

To zajęcia grupowe z dostosowaniem do grupy wiekowej uczestników polegające na interwencji psychologicznej w celu rozwijania umiejętności społecznych. W trakcie zajęć prowadzona jest diagnoza funkcjonalna dziecka, która wspomaga odpowiedni dobór do grupy z uwzględnieniem podobnych potrzeb i planowanego wsparcia. Ze względu na szeroki zakres obszaru emocjonalno – społecznego należy precyzyjnie określić cele i zakres działań wobec danej grupy. Trening Umiejętności Społecznych wspiera i rozwija umiejętności dziecka, jak i dorosłego z zakresu samoświadomości i przeżywania różnych stanów emocjonalnych, rozumienia ich u innych w kontekście życia codziennego i sytuacji życiowych napotykanych na swojej drodze, zachowań prospołecznych, norm społecznych, komunikacji interpersonalnej, rozwijania teorii umysłu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wypracowywania zachowań zastępczych umożliwiających sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Trening TUS kierowany jest do dzieci zmagających się z zaburzeniami takimi jak ASD, FASD, ADHD, niepełnosprawność intelektualna czy zaburzenia słuchu i przetwarzania słuchowego, ale również dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą zgłębić swoją samowiedzę oraz usprawnić funkcjonowanie w poszczególnych aspektach sfery społeczno – emocjonalnej.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS DLA NASTOLATKÓW
Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne dla grupy wiekowej 13-18 lat 
Rozpoczęcie zajęć: kwiecień 2023, cykl zajęć trwa 6 miesięcy w stałej grupie,
Zajęcia poprowadzą 2 terapeutki TUS: Dorota Bielawska i Karolina Malicka 
Termin: WTORKI 18.30
Szczegółowe informacje pod numerem 500 775 578