Menu Zamknij

Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży

To zajęcia grupowe z dostosowaniem do grupy wiekowej uczestników polegające na interwencji psychologicznej w celu rozwijania umiejętności społecznych. Na początku zajęć prowadzona jest diagnoza funkcjonalna dziecka, która wspomaga odpowiedni dobór do grupy z uwzględnieniem podobnych potrzeb i planowanego wsparcia. 

Trening Umiejętności Społecznych wspiera i rozwija umiejętności dziecka, jak i dorosłego z zakresu: 

 samoświadomości i przeżywania różnych stanów emocjonalnych, 
 rozumienia ich u innych w kontekście życia codziennego i sytuacji życiowych napotykanych na swojej           drodze, 
 zachowań prospołecznych,  
 norm społecznych, 
 komunikacji interpersonalnej,   
 rozwijania teorii umysłu,  
 radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
 wypracowywania zachowań zastępczych umożliwiających sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Trening TUS kierowany jest do dzieci zmagających się z zaburzeniami takimi jak ASD, FASD, ADHD, niepełnosprawność intelektualna czy zaburzenia słuchu i przetwarzania słuchowego, ale również dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą zgłębić swoją samowiedzę oraz usprawnić funkcjonowanie w poszczególnych aspektach sfery społeczno – emocjonalnej.

Podczas treningu TUS kształtowane będą umiejętności które można podzielić na następujące bloki tematyczne:
1) Rozwijanie samoświadomości i poczucia własnej wartości.
2) Kształtowanie empatii i inteligencji emocjonalnej.
3) Nabywanie oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi. Nauka pracy w zespole.
4) Nauka asertywności oraz radzenia sobie z konfliktami.
5) Radzenie sobie ze stresem.

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne dla grup wiekowych:
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS DLA NASTOLATKÓW
      13-18 lat 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI
      8-12  lat
      5-7    lat 

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2024, cykl zajęć trwa 5 miesięcy w stałej grupie.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Aby dołączyć do grupy należy odbyć spotkanie kwalifikacyjne w postaci konsultacji dziecka z rodzicem u jednej z terapeutek.
Zajęcia poprowadzą 2 terapeutki: Ewelina Olesiejuk i Katarzyna Dąbrowska 
Jedne zajęcia to koszt 90zł- 60min. Płatność odbywa się w ratach miesięcznych. Cena za dany miesiąc jest uwarunkowana ilością zajęć wypadających w miesiącu.
Szczegółowe informacje pod numerem 500 775 578.

Terminy treningów - środa:
     5-7     lat - 16.00 - 17.00
     8-12   lat - 17.15   -  18.15
     13-18  lat - 18.30 -  19.30

Zapisz się na Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia rozwojowo-arteterapeutyczne dla kobiet

Zajęcia warsztatowe, podczas których korzystając z różnorodnych metod twórczych będziemy zagłębiać się w tematy związane z naszymi emocjami I rozwojem. W twórczy sposób pochylimy się nad naszym stylem wchodzenia w relacje, sposobem postrzegania własnej osoby, naszym potencjałem I talentami, kryzysami i lękami, a wszystko po to by lepiej poznać nasze wewnętrzne zasoby i te miejsca w nas, które wymagają szczególnej troski i zaopiekowania się nimi.